Regressionsterapi

Under en regressionsterapi går vi tillbaka i tiden för att återuppleva en viss händelse eller situation. Utifrån din upplevelse skapar vi en förståelse till det som har hänt och om det behövs guidar jag dig igenom en helandeprocess där du kan läka och förstå det som har hänt. Vi kan även gå in och titta på liv och områden som kan hjälpa dig att plocka fram sidor av dig själv som du vill ha bättre kontakt med, till exempel, glädje, styrka, integritet m.m.

Under en regressionsterapi befinner du dig i ett avslappnat tillstånd där jag guidar dig genom ditt undermedvetna till den tid och plats som är viktig för dig att återuppleva. I ditt undermedvetna finns allt lagrat, det här livet och alla tidigare liv.

FÖR DIG SOM VILL VETA MER…

Regressionsterapi kan användas av flera olika anledningar. Man kan vara nyfiken på tidigare liv som man har levt eller så kanske du vill veta mer om vilka roller du har haft genom de olika liven. Du kan också utgå från ett faktiskt problem eller utmaning som du har i det här livet. Exempel på områden att titta närmare på kan vara; rädslor, fobier, värk och smärta eller relationsproblem m.m.

Genom att gå tillbaka i tiden och uppleva anledningen till ett eventuellt problem och kanske få en förklaring till sina känslor kan en helandeprocess påbörjas. Jag arbetar aktivt med dig under hela regressionen så att du ska få ut det mesta från din upplevelse och också en möjlighet att läka och förstå eventuella händelser. Jag guidar dig, ger dig uppmaningar och ställer frågor som gör att du kan uppleva och få en så klar bild som möjligt över det som spelar upp sig i ditt inre.

Du får även genomgå en helande process som är mycket fin och kraftfull. När vi släpper våra rädslor och frigör oss från minnen som har lagrats i vårt undermedvetna så kan vi lättare förändra våra nuvarande liv på ett mera positivt sätt

Även om man gör en regressionsresa utan något speciellt fokus så brukar ändå ett tema visa sig och kan därför ändå ge en god vägledning och klarhet inför de liv man lever nu.

Jag lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg och omhändertagen under din resa. Efter avslutad regression samtalar vi också en stund så att du får en möjlighet att reflektera över vad du har sett och varit med om. Jag hjälper dig även att tolka dina upplevelser och ger dig vägledning som kan hjälpa dig att ta dina insikter till en högre nivå.

Varje människas historia är unik och det finns en lärdom i allt som visar sig. Ibland får man uppleva dramatiska liv och ibland får man kontakt med helt vanliga och ordinära liv som ändå har något viktigt att visa dig. Mitt jobb är att guida dig så att du får tillgång till så mycket som möjligt som kan hjälpa dig i ditt personliga växande.

Välkommen till en resa som kommer att ge dig nya perspektiv på dig själv och ditt liv.

Mötet med Carola har förändrat mitt liv och gjort både min värld och mina tankar större. Jag kan varmt rekommendera allt hon gör. 

Rebecka